KURUMSAL


PERSONEL


MİLLİ EMLAK


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


MUHASEBAT


MUHAKEMAT


DUYURULAR


HABERLER


PRATİK BİLGİLER


HIZLI ERİŞİM


Anasayfa > Genelgeler

 
Mevzuat Adı
Onay Tarihi
1 Defterdar emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanları ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının görevlendirilmeleri hakkında genelge (2013/2) 19/03/2013
2 Defterdarlık Uzmanları Hakkında 2013/1 Nolu Genelge (2013/1) 01/03/2013
3 Vekaletler Hakkında (2012/3) 2012
4 Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge (2011/2) 25/03/2011
5 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hakkında Genelge (2010/2) 20/07/2010
6 Mal Bildirimi Hakkında Genelge (2010/1) 08/01/2010
7 Kimlik Hakkında (2009/3) 05/12/2009
8 Özürlüler Hakkında (2009/2) 12/10/2009
9 2009/1 Nolu Genelge (Taşra Teşkilatı Muhasebat Birimleri ile İlgili) (2009/1) 02/03/2009
10 Giyecek Yardımı Ödenek Talepleri Hakkında (2008/2) 2008
11 Kadro Kullanımı Hakkında (2008/1) 16/01/2008
12 Sicil Hakkında (2007/3) 25/09/2007
13 Atama Onaylarının Tebliği Hakkında (2007/2) 20/08/2007
14 Sendika Üye Tespiti Hakkında (2007/10) 2007
15 Değerlendirme Formu Doldurma Klavuzu (2007/1) 2007
16 Atama Emirlerinin Tebliği Hakkında (2005/3) 18/08/2005
17 Emeklilik Belgesi Hakkında (2005/2) 03/06/2005
18 Bakanlığa Gönderilen Yazıların Zarflanmasında Yapılacak İşlemler Hakkında (2005/1) 15/02/2005
19 Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri Hakkında (2004/9) 24/12/2004
20 Resmi Yazışma Kuralları Hakkında (2004/8) 20/12/2004
21 Gönderilen Makamın Zarfın Üstüne Yazılması Hakkında (2004/7) 06/11/2004
22 Kurumlar Arası Nakil Hakkında (2004/6) 01/11/2004
23 36/A - 12/d Uyarınca İntibak Hakkında (2004/5) 14/10/2004
24 Atama Emirlerinin Tebliği Hakkında (2004/4) 04/08/2004
25 Basına Bilgi ve Demeç Verme Hakkında (2004/3) 28/07/2004
26 Kasım ve Aralık Ayı Sendika Bilgilerinin Bildirimi Hakkında (2004/2) 29/03/2004
27 Sicil İşlemleri Hakkında (2004/1) 05/01/2004
28 Tebligat Genelgesi Hakkında (2003/8) 05/08/2003
29 Sendika - Üyelikten Ayrılanlar Hakkında (2003/7) 02/06/2003
30 İl İçi Atamalar Hakkında (2003/6) 18/04/2003
31 64/1 Kademe Terfi İşleminin Yapılmaması Hakkında (2003/3) 01/04/2003
32 Ek Ödemelerin Usul ve Esaslarında Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında (2003/2) 21/02/2003
33 Sendika İşyeri temsilcilik Odası ve İlan Panosu Hakkında (2003/1) 20/01/2003
34 Vekalet, Tedvir ve Görevlendirmenin Usulü Hakkında (2002/6) 05/11/2002
35 İl Atamalı Personelin Eş Durumu Nedeniyle Atanmalarda Bakanlık İzni Gerek Bulunmadığı Hakkında (2002/5) 22/08/2002
36 Sendika Üyeleri Hakkında (2002/4) 30/05/2002
37 Muhtaçlık Belgesi Hakkında (2002/3) 07/02/2002
38 V.H.K.İ. Sınavı Hakkında (2002/2) 31/01/2002
39 Hususi Pasaport Talepleri Hakkında (2002/1) 28/01/2002
40 Silah Taşımalarına İzin Verilecek Personel Hakkında (2001/6) 21/05/2001
41 Yükselme Sınavda Başarılı Olan Personelin Atamaları Hakkında (2001/5) 16/05/2001
42 Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği 7/a ve Geciçi 2 Madde Uygulanması Hakkında (2001/4) 11/05/2001
43 Yükselme Sınavda Başarılı Olan Personelin Atanmaları Hakkında (2001/3) 09/05/2001
44 Vatandaşlık Başvuruları Hakkında (2001/2) 20/03/2001
45 Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında (2001/1) 15/01/2001
46 Emeklilik Sicil Numarası Hakkında (2000/3) 30/11/2000
47 Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geciçi 1.Maddesi Hakkında (2000/2) 09/11/2000
48 Yeni Memur Atamaları Hakkında (2000/1) 30/10/2000
49 4483 Sayılı Kanun Hakkında (1999/4) 29/12/1999
50 Disiplin Affı Hakkında (1999/2) 22/09/1999
51 Mesaiye Geliş ve Gidişler Hakkında (1998/2) 03/08/1998
52 İdari Davalara İlişkin İşlemler Hakkında (1998/1) 22/01/1998
53 458 Sayılı KHK Hakkında (1997/10) 25/11/1997
54 TODAİE Uzmanlık Lisanüstü Programı Hakkında (1996/2) 19/03/1996
55 Ek Ücret Ödemesi Hakkında (1995/2) 09/03/1995
56 Disiplin Soruşturması ve Disiplin Cezası Uygulaması Hakkında (1995/11) 13/12/1995
57 Ek Ücret Ödemesi Hakkında (1994/1) 23/03/1994
58 Ek Ücret Ödemesi Hakkında (1989/1) 03/03/1989


 • Ekmek İsrafı
 • İnternet Vergi Dairesi
 • E-Beyanname Çağrı Merkezi
 • Vergi İletişim Merkezi
 • Tax Communication Center
 • E-Bordro
 • Tüik
 • Kamu Hesapları Bülteni
 • Şikayet Öneri Formu
 • Bimer
 • Vatandaşın Hakları
 • afis1
 • Tarım Broşür
 • afis2
 • Maliye Bakanlığı Twitter
 • afis3
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis4
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis5
 • Mile Broşür
 • 2B Arazileri
 • Mile Broşür
 • Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Ana Sayfa | Maliye Bakanlığı | İletişim

T.C. Maliye Bakanlığı Yalova Defterdarlığı Resmi Web Sitesi
Adres: Adnan Menderes Mah. Rahmi Üstel Cad. No: 11 YALOVA
Telefon: 0226 814 17 05 - 814 17 19
Copyright © 2013 Yalova Defterdarlığı
Code By Asilweb
Bookmark and Share