KURUMSAL


PERSONEL


MİLLİ EMLAK


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


MUHASEBAT


MUHAKEMAT


DUYURULAR


HABERLER


PRATİK BİLGİLER


HIZLI ERİŞİM


Anasayfa > Diğer Düzenlemeler

Usul Ve Esaslar
 
Mevzuat Adı
Onay Tarihi
1 Maliye Bakanlığı Personelinin 657 Sayılı Kanunda Belirtilen İzinlerin Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Mevzuata İlişkin Genel Yazılar
 
Mevzuat Adı
Onay Tarihi
1 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına geçmek isteyenlerin talepleri hakkında duyuru 03/05/2013
2 Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Almış Olanların Aylıklı Vekalet Başlangıcı Hakkında Genel Yazı 19/03/2010
3 Sivil Savunma Uzmanlarına İlişkin Genel Yazı 02/12/2010
4 Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Olmayan Saymanlık Müdür Yardımcılarına Zam ve Tazminat Farkı Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında Genel Yazı 22/07/2008
5 Sendika İşyeri Temsilcilik Odası / İlan Panosu Hakkında 15/05/2008 Tarihli ve 14418 Sayılı Genel Yazı 15/05/2008
6 Hazine Avukatlarının Sicil Amirleri Hakkında Genel Yazı 17/12/2007
7 Hazine Avukatlarının Sicil Amirleri Hakkında 19.06.2007 Tarihli ve 16052 Sayılı Genel Yazı 19/06/2007
8 Sicil Raporlarının Nota Dönüştürülmesi Hakkında Genel Yazı 26/02/1991
Diğer Mevzuat Konuları
 
Mevzuat Adı
Onay Tarihi
1 Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Eğitimi Değerlendirme Formu Doldurma Kılavuzu (Word Belgesi) 2007
2 Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Formlarının Düzeltilmesi Hakkında Yazı (Word Belgesi) 2007
3 Maliye Bakanlığı Taşra Personelinin Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Belirlenen Görevler Dışında Kalan İşlerde Görevlendirilmemelerine İlişkin Yazı 18/02/2004


 • Ekmek İsrafı
 • İnternet Vergi Dairesi
 • E-Beyanname Çağrı Merkezi
 • Vergi İletişim Merkezi
 • Tax Communication Center
 • E-Bordro
 • Tüik
 • Kamu Hesapları Bülteni
 • Şikayet Öneri Formu
 • Bimer
 • Vatandaşın Hakları
 • afis1
 • Tarım Broşür
 • afis2
 • Maliye Bakanlığı Twitter
 • afis3
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis4
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis5
 • Mile Broşür
 • 2B Arazileri
 • Mile Broşür
 • Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Ana Sayfa | Maliye Bakanlığı | İletişim

T.C. Maliye Bakanlığı Yalova Defterdarlığı Resmi Web Sitesi
Adres: Adnan Menderes Mah. Rahmi Üstel Cad. No: 11 YALOVA
Telefon: 0226 814 17 05 - 814 17 19
Copyright © 2013 Yalova Defterdarlığı
Code By Asilweb
Bookmark and Share