KURUMSAL


PERSONEL


MİLLİ EMLAK


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


MUHASEBAT


MUHAKEMAT


DUYURULAR


HABERLER


PRATİK BİLGİLER


HIZLI ERİŞİM


Anasayfa > Haber Detayı

Yalova Milli Emlak Müdürlüğünden Mülkiyeti Hazine Adına Kayıtlı Olup, Üzerinde 49 Yıl Süreli Bağımsız ve Sürekli Nitelikte İrtifak Hakkı Tesisi Edilecek Taşınmaz Mallara İlişkin İlan


Yalova Milli Emlak Müdürlüğünden İlan 4706 sayılı Hazineye Ait taşınmaz Malların değerlendirilmesi ve katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi ve 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazineye adına kayıtlı olup, üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz mallara ilişkin ilan


mileilan28082016-13


Tarih: 29.08.2016
 • Ekmek İsrafı
 • İnternet Vergi Dairesi
 • E-Beyanname Çağrı Merkezi
 • Vergi İletişim Merkezi
 • Tax Communication Center
 • E-Bordro
 • Tüik
 • Kamu Hesapları Bülteni
 • Şikayet Öneri Formu
 • Bimer
 • Vatandaşın Hakları
 • afis1
 • Tarım Broşür
 • afis2
 • Maliye Bakanlığı Twitter
 • afis3
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis4
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis5
 • Mile Broşür
 • 2B Arazileri
 • Mile Broşür
 • Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Ana Sayfa | Maliye Bakanlığı | İletişim

T.C. Maliye Bakanlığı Yalova Defterdarlığı Resmi Web Sitesi
Adres: Adnan Menderes Mah. Rahmi Üstel Cad. No: 11 YALOVA
Telefon: 0226 814 17 05 - 814 17 19
Copyright © 2013 Yalova Defterdarlığı
Code By Asilweb
Bookmark and Share