KURUMSAL


PERSONEL


MİLLİ EMLAK


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


MUHASEBAT


MUHAKEMAT


DUYURULAR


HABERLER


PRATİK BİLGİLER


HIZLI ERİŞİM


Anasayfa > Kanunlar

 
Mevzuat Adı
Onay Tarihi
1 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (Kanun No:5502) 16/05/2006
2 Belediye Kanunu (Kanun No:5393) 03/07/2005
3 İl Özel İdaresi Kanunu (Kanun No:5302) 22/02/2005
4 Türk Ceza Kanunu (Kanun No:5237) 26/09/2004
5 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:5176) 25/05/2004
6 Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (Kanun No:5018) 10/12/2003
7 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Kanun No:4982) 09/10/2003
8 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Kanun No:4735) 05/01/2002
9 Kamu İhale Kanunu (Kanun No:4734) 04/01/2002
10 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (Kanun No:4483) 02/12/1999
11 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (Kanun No:3628) 19/04/1990
12 Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun (Kanun No:3046) 27/09/1984
13 Yüksek Öğretim Personel Kanunu (Kanun No:2914) 11/10/1983
14 Devlet İhale Kanunu (Kanun No:2886) 08/09/1983
15 İdari Yargılama Usulü Kanunu (Kanun No:2577) 06/01/1982
16 Yüksek Öğrenim Kanunu (Kanun No:2547) 04/11/1981
17 Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun (Kanun No:2451) 23/04/1981
18 Sayıştay Kanunu (Kanun No:832) 23/04/1981
19 Devlet Memurları Kanunu (Kanun No:657) 14/07/1965
20 Sosyal Sigortalar Kanunu (Kanun No:506) 17/07/1964
21 Vergi Usul Kanunu (Kanun No:213) 04/01/1961
22 Harcırah Kanunu (Kanun No:6245) 10/02/1954
23 İl İdaresi Kanunu (Kanun No:5442) 22/02/2005
24 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (Kanun No:5434) 08/06/1949
25 Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:4353) 08/01/1943
26 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Kanun No:3071) 01/11/1984


 • Ekmek İsrafı
 • İnternet Vergi Dairesi
 • E-Beyanname Çağrı Merkezi
 • Vergi İletişim Merkezi
 • Tax Communication Center
 • E-Bordro
 • Tüik
 • Kamu Hesapları Bülteni
 • Şikayet Öneri Formu
 • Bimer
 • Vatandaşın Hakları
 • afis1
 • Tarım Broşür
 • afis2
 • Maliye Bakanlığı Twitter
 • afis3
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis4
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis5
 • Mile Broşür
 • 2B Arazileri
 • Mile Broşür
 • Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Ana Sayfa | Maliye Bakanlığı | İletişim

T.C. Maliye Bakanlığı Yalova Defterdarlığı Resmi Web Sitesi
Adres: Adnan Menderes Mah. Rahmi Üstel Cad. No: 11 YALOVA
Telefon: 0226 814 17 05 - 814 17 19
Copyright © 2013 Yalova Defterdarlığı
Code By Asilweb
Bookmark and Share